Matryca Kurcmana
Nowy Instrument Rynku Pracy

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Logo Matryca Kurcmana Logo EFS i Logo UE

Statystyki

Statystyki ogólne

Statystyki na podstawie danych od stycznia 2007 r.
Badanie pilotażowe - próba obejmuje klientów PUP poddanych badaniu.

Osoby objęte segmentacją w 9 Powiatowych Urzędach Pracy realizujących projekt.

Matryca Kurcmana (segmentacja)

Wykres
  • Wysoka motywacja i brak kwalifikacji 20.32%
  • Wysoka motywacja i kwalifikacje 23.79%
  • Niska motywacja i brak kwalifikacji 28.59%
  • Niska motywacja i kwalifikacje 27.30%

Wykształcenie

Wykształcenie

Zawód regulowany

Zawód regulowany

Uprawnienia zawodowe

Uprawnienia zawodowe

Staż pracy

Staż pracy

Wygenerowano: 2020-10-29, 15:03

Powrót w górę strony

 
 

Prawa autorskie © 2006 Centrum Dorardztwa Strategicznego

Realizator Projektu:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.