Matryca Kurcmana
Nowy Instrument Rynku Pracy

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Logo Matryca Kurcmana Logo EFS i Logo UE

Realizatorzy Projektu

Realizatorzy

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
www.pup.oswiecim.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
www.pup-chrzanow.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu
www.pup.olkusz.info.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
www.pup-opatow.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
www.pupjedrzejow.neostrada.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
www.pupstaszow.internetdsl.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku
www.pup.sanok.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lesku
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
oraz Centrum Doradztwa Strategicznego s.c
www.cds.krakow.pl
 

Zespół Projektowy

Lider Projektu:
Cezary Ulasiński
Eksperci:
Dagmara Bieńkowska,
Justyna Szymańska,
Piotr Wolski,
Wiesław Zaleszczuk.
Szymon Czarnik,
Marcin Kocór,
Tomasz Masłyk
Główny Asystent Projektu:
Tomasz Kwiatkowski
Asystenci Projektu:
Magda Kowacz, Kamil Muniak
Administrator Projektu:
Ada Kopeć
Koordynatorzy powiatowi:
Monika Majcherczyk- powiat chrzanowski
Jolanta Gieszczyk - powiat olkuski,
Łukasz Kowalik - powiat oświęcimski,
Monika Więckowska - powiat jędrzejowski,
Ilona Gwoździk - powiat opatowski,
Monika Toporowska- powiat staszowski,
Tomasz Walus - powiat leski,
Joanna Oleniacz - Pietryka - powiat sanocki,
Aneta Kucaba - powiat bieszczadzki
 
 

Prawa autorskie © 2006 Centrum Dorardztwa Strategicznego

Realizator Projektu:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.