Matryca Kurcmana
Nowy Instrument Rynku Pracy

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Logo Matryca Kurcmana Logo EFS i Logo UE
 

Prawa autorskie © 2006 Centrum Dorardztwa Strategicznego

Realizator Projektu:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.