Matryca Kurcmana
Nowy Instrument Rynku Pracy

Logo Matryca Kurcmana Logo EFS i Logo UE

Witamy

Projekt pn. "Matryca Kurcmana - nowy instrument rynku pracy"
jest pilotażowym i innowacyjnym przedsięwzięciem w skali Polski.

Celem projektu jest poprawa efektywności funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) poprzez właściwe dostosowanie ich oferty do potrzeb rynku pracy.

Efektem projektu będzie podniesienie standardów obsługi klientów oraz podniesie- nie kwalifikacji zawodowych pracowników Powiatowych Urzędów pracy.

Projekt przewiduje opracowanie Matrycy Kurcmana, w formie narzędzia informatycznego...

Czytaj więcej

Logo UE i EFS Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Prawa autorskie © 2006 Centrum Dorardztwa Strategicznego

Realizator Projektu:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.